Brief aan Kees van der Staaij

Beste Kees van der Staaij,

Dit was niet uw bedoeling: ondertekent u een verdrag wat in uw ogen niets meer is dan een statement van uw geloofsprincipes, een theologische handleiding voor predikanten, krijgt u zoveel #ophef over u heen.

Voor mij, net als voor u, stond in de Nashville Verklaring niets nieuws. Het gaat hier immers om ‘Klassiek Christelijke Noties’ over seksualiteit: het monogame huwelijk tussen man en vrouw, de schepping van man en vrouw als verschillend maar gelijkwaardig, het verband tussen biologisch geslacht en gender, het definiëren van onreine seksuele verlangens. Afgelopen zomer nog uitte Antoine Bodar vergelijkbare denkbeelden in de Volkskrant (ook niet zonder terugslag, overigens). En u bent natuurlijk niet de enige wiens naam onder deze verklaring prijkt: enkele honderden predikanten en orthodoxe christenen, waaronder enkele professoren en universitair docenten van de Vrije Universiteit, ondertekenden de verklaring.

“Het lijkt wel of je in Nederland alles mag vinden of mag doen, behalve als je nog klassiek Christelijke noties aanhangt,” verzuchtte u maandagavond bij Jinek. U betreurde ook de aangiften die tegen u gedaan waren. U wilt een inhoudelijk gesprek, zei u.

U heeft gelijk: je mag in Nederland alles vinden en doen, binnen de grenzen van de wet. Ik zal tegen u ook niet schermen met teksten uit de Bijbel, al ben ik het niet eens met uw interpretatie en uw selectieve lezing ervan.

Vrijheid van geloof, evenals vrijheid van meningsuiting, betekent niet dat uw gedrag vrij is van consequenties. Wat ik dus zou willen, meer dan een inhoudelijk gesprek, is dat u nadenkt over deze consequenties, en uw verantwoordelijkheid neemt. U bevindt zich, als volksvertegenwoordiger, maar ook als vader van een gezin en lid van een gemeenschap van gelovigen, in een positie van invloed en macht. Daar staat tegenover dat Nederlandse LHBTI-jongeren met een religieuze opvoeding een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcidaal gedrag hebben, en dat veel LHBTI’ers nog steeds geweld ervaren in hun dagelijks leven vanwege hun geaardheid. Wat zou een gevolg kunnen zijn voor deze toch al kwetsbare, vaak jonge mensen in ons land, in uw gemeenschap, als er vanaf de kansel wordt gepredikt dat hun genderidentiteit of seksuele geaardheid onnatuurlijk en verkeerd is? Wat gebeurt er als iemand met invloed betoogd dat het zondig is voor een gemeenschap om iemand te accepteren zoals zij/hij is? Wat gebeurt er als iemand met invloed er voor zorgt dat kinderen hun ouders moeten vrezen? Ik acht u een intelligent en (hopelijk) empathisch man. U weet ook: wie wind zaait, zal storm oogsten. Bent u bereid verantwoordelijkheid te nemen voor wat u gezaaid heeft?

Met Feministische groet,

Lieske Huits @LieskeHuits

DEEL


Lees ook

A picture of a female sign with the words 'mind the gap' slapped over it in the style of the London Tube

Brief aan Mark Rutte

Geachte premier Rutte, beste Mark, Te midden van de coronacrisis zouden wij graag het volgende boek onder uw aandacht brengen: ‘Onzichtbare Vrouwen’ van Caroline Criado…
Meer
pro-choice protesters hold up signs

Brief aan Pro-life demonstranten

Beste Pro-Life’ers, Naar aanleiding van de toenemende anti-abortusdemonstraties in Nederland en de recent ingevoerde wetgeving in een aantal staten in de VS, moeten we het…
Meer

Letter to male managers

Dear Male Manager, What are you afraid of? According to a study by LEAN IN, almost half of you are uncomfortable engaging in one or…
Meer
Time's Up

Brief aan Fiona Hering

Beste Fiona Hering, Gisteren verscheen jouw artikel over de rode loper bij de Golden Globes met de volgende introductie: “Welke vrouw wil zich anno nu alleen…
Meer